Contact

Salderen na 2020

Minister Kamp heeft, op verzoek van Holland Solar (de branchevereniging van Nederlandse experts in zonne-energie), een expliciete uitspraak gedaan in de Tweede Kamer over de toekomst van het salderen. Salderen is in ieder geval tot 2020 mogelijk. Daarna zal er volgens de minister een goede overgangsregeling komen. De nieuwe regeling zal vanaf 2017 ontwikkeld worden en in 2020 ingaan. Het uitgangspunt blijft dat zonnepanelen financieel aantrekkelijk blijven, ook na 2020.

Het onlangs verschenen rapport ‘De effecten van en oplossingen voor aanpassingen van de salderingsregeling op NOM-woningen in 2020’ belicht twee varianten voor een mogelijke nieuwe regeling. In Variant 1 wordt het salderen volledig afgeschaft. Je betaalt het volle bedrag van € 0,22/kWh voor de afgenomen energie en krijgt voor de zelf opgewekte energie de netto marktprijs van ca. € 0.06/kWh. Variant 2 is een iets gunstigere variant waarin je een extra vergoeding van € 0,075 bovenop de marktprijs ontvangt.

Volg ons nu op Facebook!