Contact

ECO200 'ENERGIE UIT MELK'

Installatiebedrijf Klok is partner van AgriComfort en het unieke ECO200 systeem.

Wat is ECO200?

ECO200 is een compleet verwarmingssysteem, die melkwarmte als bron gebruikt. Het koel- en verwarmingsproces wordt zodanig geïntegreerd dat voor beide maar één keer energie hoeft te worden ingekocht, in plaats van de gebruikelijke twee keer. De warmte uit het melkkoelproces wordt gebruikt om de melkleidingen en melktank te spoelen, eventuele bedrijfsruimtes te verwarmen en het woonhuis van warmte te voorzien. Dit levert een reductie van energie en CO2 uitstoot op. Deze aanpak levert energetisch een veel hoger rendement op dan de huidige energiebesparende mogelijkheden in de melkveehouderij!

 

Hoe werkt ECO200?

Bij het koelen van verse melk van de koe (34°C) naar de ideale bewaartemperatuur in de tank (4°C) komt erg veel warmte vrij. De totale hoeveelheid aan warmte wordt bij de huidige koeltankinstallaties door één of meerdere ventilatoren op de koelmachine afgevoerd naar de  buitenlucht.

Bij ECO200 wordt gebruik gemaakt van verschillende typen energiebuffers en een warmtepomp. Deze neemt een (groot) deel van de koelfunctie over van de melkkoelmachine en is geschikt om met temperaturen tot 55°C de verwarmingsfunctie te vervullen. Een geavanceerd regelsysteem zorgt ervoor dat de componenten nauwkeurig en betrouwbaar met elkaar samenwerken.

 

 

Regelsysteem

Na oplevering van ECO200 blijven wij op afstand alle energiestromen volgen en weet u nauwkeurig wat er binnen de installatie gebeurt. Zo kunnen we snel inspringen en eventueel kleine aanpassingen maken waardoor ECO200 optimaal rendement blijft opleveren. Het systeem is ook uit te breiden met bijvoorbeeld monitoring van het elektriciteitsverbruik, gasverbruik, warmtelevering aan de woning en de opbrengst van de zonnepanelen.

Bekijk onze informatiefilm:

Volg ons nu op Facebook!